Järjestömme

Maahamme perustettiin vuonna 1971 valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, Kansallinen Senioriliitto ry, joka koostuu tällä hetkellä 15 alueellisesta Senioripiiristä ja 165 paikallisesta Senioriyhdistyksesta, joista Kaakkois-Helsingin seniorit ry on yksi paikallisyhdistys. Henkilöjäsenet, joita on jo noin 26 000, ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä. Ylin päättävä elin on joka 3. vuosi kokoontuva liittokokous.

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti toiminta-alueellamme Helsingissä voit tuoda asiasi  yhdistyksemme hallituksen tietoon. Mietimme yhdessä, miten ongelmasi voidaan ratkaista tai ehdottamaasi asiaa ryhdytään edistämään.

Alueellisesti Helsingin kaupungin alueella toimii Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry. Siellä ovat yhdistyksemme edustajat mukana.

Helsingin Senioripiiri osallistuu paikallistason edunvalvontaan Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:ssä (HEJ), joka on helsinkiläisistä eläkeläisjärjestöistä koostuva yhdistys. Piirillämme on myös edustaja Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa.

Valtakunnallisesti kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Yhteystiedoista, kohdasta Edustukset, näet edustajamme piirin ja liiton tasoilla.


Vanhuspalvelulaki


Tietoa jakavat myös valtakunnalliset vanhustyössä toimivat järjestöt kuten Vanhustyön keskusliitto (tästä) sekä lakisääteiset kuntien vanhusneuvostot ja Helsingissä vuodesta 1997 toiminut paikallinen vanhusneuvosto. Sosiaali- ja terveysministeriö (tästä) ja Valvira (tästä) jakavat tietoa vanhuspalvelua koskevasta laista. Laista STM:n sivuilta (tästä).  


EETUn ja Sitran yhteistyönä tehty opas Vanhusveuvostotyöskentelyyn on nyt luettavissa verkossa osoitteessa:: <http://www.eetury.fi/Site/Data/671/Files/Vanhusneuvosto-opas.pdf>


Stadin ikäohjelma


Stadin ikäohjelmalla on nettisivut tästä. Lisätietoja antaa myös Helsingin vanhusneuvoston sihteeri Outi Paulig, vanhusneuvosto(at)hel.fi, p. 09-310 43580, 050-3481315

Postiosoite: PL 6009, 00099 Helsingin kaupunki